Accions

Analogia, argument d'

De Wikisofia

Raonament basat en la semblança, o analogia. Del fet que dos o més coses comparteixen algunes característiques conegudes s'infereix que probablement comparteixen també una nova característica coneguda en algun d'ells.

Exemple.

La forma o esquema lògic d'un possible argument per analogia podria ser:
a, b i c posseeixen les propietats F, G, H
a i b posseeixen, a més, la propietat I
___________________________________________
c posseeix també la propietat I


Un dels problemes clàssics de la filosofia en què s'argumenta per analogia és el denominat problema de les altres ments: pel fet que els altres realitzen conductes externes que jo també realitzo com a expressió d'estats interns mentals, infereixo en els altres l'existència d'estats mentals anàlegs als meus (veg. text). És una de les classes d'inducció.