Accions

Arbre de Porfiri

De Wikisofia

Nom que rep el procediment classificatori dicotòmic elaborat per Porfiri en la seva obra coneguda com la Isagogé (introducció al tractat aristotèlic de les categories), que a través d'autors com a Petrus Hispanus va tenir molta importància en la lògica medieval. Aquest mètode procedeix des del gènere més general fins a les últimes espècies. Aquest sistema de classificació està basat en la concepció platònic - aristotèlica de la definició segons el gènere i la diferència específica. El gènere més general és aquell que ja no admet un gènere més elevat, mentre que l'espècie més especial, especialísima o última espècie, és aquella baixa la qual ja no hi ha més espècies. Entre ells apareixen una sèrie d'intermediaris que són, alhora, gèneres i espècies. Per exemple: la substància és només gènere, i home és només espècie, però el cos és, alhora, gènere del cos animat i espècie de la substància. Es tracta d'un mètode extensional que organitza els conceptes segons la seva extensió decreixent, amb la qual cosa mostra la regla de la variació inversa de la comprensió i l'extensió.


Arbolpor.gif