Accions

Extensional

De Wikisofia

(del llatí extensio, extensió, de extendere, estendre)

Referent a l'extensió. En lògica, punt de vista pel qual els predicats es redueixen a, o s'entenen segons, la seva extensió. Els conceptes s'entenen com classes i aquestes es defineixen com funció i argument. L'extensió d'una classe és el nombre d'objectes que posseeixen una propietat en comú.

A la lògica veritativo-funcional l'anomena també lògica extensional.

Vegeu domini.