Accions

Amor fati

De Wikisofia

Expressió llatina, que significa «amor al destí», i que Nietzsche utilitza per a significar l'actitud del superhome davant la vida i el succeir còsmic; no només s'accepta el destí com a necessari, sinó que s'estima aquesta mateixa necessitat (veg. text). Coincideix en això amb la tradició de l'estoïcisme- de la qual hi ha en la història diverses versions- segons el qual l'única llibertat humana possible consisteix en el coneixement de la necessitat del destí i els límits que la naturalesa ens imposa.


Termes relacionats

Plantilla:Proc