Accions

Transvaloració de tots els valors

De WikisofiaF. Nietzsche

Expressió encunyada per Nietzsche (Umwertung der Werte) per a referir-se a la necessitat de, segons ell, canviar els falsos valors (transvalorar) que han dominat tota la cultura occidental des del moment en què la filosofia socràtica, prosseguida pel platonisme, va posar la vida, el terrenal, l'immanent i l'esdevenir en funció de la mort, el suprasensible, el transcendent i l'ésser etern. Des d'aquest moment es va trencar l'equilibri entre els aspectes apol·linis i dionisíacs que havien forjat les primitives bases de la cultura grega, i es van invertir els valors. En la seva Genealogia de la moral, per exemple, Nietzsche aplica el seu mètode genealògic a l'estudi de l'origen d'aquesta inversió, i assenyala com les nocions de «bo» o de «noble» es van invertir. Aquesta inversió va arribar a la seva culminació amb el triomf del cristianisme (platonisme popular, l'anomena Nietzsche), que va engendrar una moral de ressentiment contra tot el vital, una moral d'esclaus i febles; una moral de renúncia que posa tota la vida en funció d'un fals transmon. Els sacerdots, pastors d'un ramat d'esclaus, són els prototips d'aquesta inversió (veg. text).

Aquest procés d'inversió iniciat a partir de Sòcrates (encara que preparat prèviament per les filosofies que recelaban de les dades sensorials; veg. text) engendra el nihilisme: negació de la veritat. Però la culminació d'aquest procés és la mort de Déu efectuada a partir de la Il·lustració. Aquesta situació engendra, d'una banda, l'aparició d'una moral de la pitjor ralea, que té en el «últim home» al seu màxim representant: aquell «pugó inextingible» que és el més menyspreable (veg. text). Però, d'altra banda, engendra també la possibilitat de l'aparició de la superació de l'home amb l'adveniment del superhome. El desemmascarament dels falsos valors és l'aspecte positiu del nihilisme, i el superhome, veritable detentador d'una moral de senyors, permet la transvaloració de tots els valors.


Termes relacionats

Plantilla:Proc


Book3.gif Bibliografia