Accions

Recurs

Nietzsche: amor fati

De Wikisofia

amor fati

La meva fórmula per a expressar la grandesa en l'home és amor fati [amor al destí]: el no voler que res sigui diferent, ni en el passat, ni en el futur, ni per tota l'eternitat. No només suportar el necessari, i menys encara dissimular-ho

-tot idealisme és mendacitat enfront del necessari-, sinó estimar-ho.

Ecce Homo, Alianza, Madrid 1988, p. 54.

Original en castellà

amor fati

Mi fórmula para expresar la grandeza en el hombre es amor fati [amor al destino]: el no querer que nada sea distinto, ni en el pasado, ni en el futuro, ni por toda la eternidad. No sólo soportar lo necesario, y menos aún disimularlo

-todo idealismo es mendacidad frente a lo necesario-, sino amarlo.