Accions

Agent

De WikisofiaEl subjecte que actua. En la teoria aristotèlica de la causa, l'agent és la causa eficient, a saber, allò que és responsable de l'inici del moviment o canvi. En l'àmbit de l'artificial, l'agent o la causa eficient és el que té consciència del fi, telos, o allò per a què és l'acció. Posteriorment, oblidada ja la teoria de les causes d'Aristòtil com a explicació dels fenòmens, l'agent continua sent el subjecte conscient de la finalitat de la seva acció, és a dir, l'individu racional responsable dels seus actes. La filosofia discuteix sobre si aquesta acció s'inscriu dins del conjunt de les mateixes causes naturals o si més aviat l'actuació humana és una causalitat diferent de la natural. En sociologia, a l'agent se l'anomena més adequadament actor social.