Accions

Absorció

De Wikisofia

Teorema de lògica d'enunciats, que s'enuncia:


3789.png


i teorema d'àlgebra de classes, que s'enuncia:


3789-1.png


i que permeten escriure, respectivament, com a inferències vàlides,

També, d'acord amb els Principia Mathematica de Whitehead i Russell, regla d'inferència de lògica d'enunciats, que s'enuncia:


3789-2.png


i que permet substituir, en les inferències lògiques, el primer membre de l'equivalència pel segon, i viceversa.