Accions

Absorció

De Wikisofia

Teorema de lògica d'enunciats, que s'enuncia:

[math]\displaystyle{ p\vee (p\wedge q)\leftrightarrow p }[/math]

i teorema d'àlgebra de classes, que s'enuncia:

[math]\displaystyle{ A\cup (A\cap B)= A }[/math]
[math]\displaystyle{ A\cap (A\cup B)= A }[/math]


i que permeten escriure, respectivament, com a inferències vàlides,

També, d'acord amb els Principia Mathematica de Whitehead i Russell, regla d'inferència de lògica d'enunciats, que s'enuncia:


[math]\displaystyle{ (p\rightarrow q)\leftrightarrow (p\rightarrow p\wedge q) }[/math]


i que permet substituir, en les inferències lògiques, el primer membre de l'equivalència pel segon, i viceversa.