Accions

Sense data

De Wikisofia

Terme inventat per Moore, i que també utilitza Russell, per a referir-se a les dades dels sentits, o dades sensorials, en oposició als objectes físics, l'existència dels quals s'infereix com a causa d'aquells. Russell anomena sensibilia a les dades sensorials en la mesura que poden considerar-se permanents sense ser percebuts (veg. text). Les seves afirmacions sobre si els sense data i els sensibilia són mentals o físics, o ambdues coses a la vegada, no són clares. Els distingeix, no obstant això, clarament de la sensació, que sí que és un acte de la consciència.

Veg. Sense data, teoria dels.