Accions

Funció proposicional

De Wikisofia

Expressió que conté variables lliures. Es converteix en un enunciat o proposició quan es reemplaça la variable d'individu per una constant d'individu o bé se la quantifica (particularizándola o generalitzant-la). Són funcions proposicionals, per exemple: «X és amable»; «Si p, q, són les probabilitats respectives de dues alternatives que s'exclouen, x, i, la probabilitat de x o i és pq»; a les variables (x,i, p,q) se les denomina argument de la funció.