Accions

Propter quid

De Wikisofia

 Expressions llatines, pròpies de la filosofia escolàstica, que usen, respectivament, la preposició «per causa de» o la conjunció causal «perquè», en el seu sentit decadent de scire quia, o saber que, per a traduir dos tipus de demostració distingides per Aristòtil: la que demostra el que (τὸ ὅτι) una cosa és (demostració quia), i la que demostra per què (τὸ διότι) una cosa és el que és (demostració propter quid). Aquesta última és la demostració perfecta o causal, que dóna la raó de per què alguna cosa és com és; a la primera anomena demostració menys perfecta, perquè només demostra que alguna cosa és d'una manera determinada. D'alguna manera la demostració propter quid s'assimila a la demostració a posteriori, que és un procés discursiu que va dels efectes a la causa, com succeeix amb les clàssiques cinc vies de Tomàs d'Aquino, i la demostració quia, a la demostració a priori, que és un procés discursiu basat en la idea, noció o definició d'alguna cosa, com succeeix amb el conegut argument ontològic de sant Anselm.


Vegeu anàlisi.