Accions

Filosofia escolàstica

De Wikisofia

(del llatí scholasticus, el que ensenya en una escola)

Nom que s'atorga a la filosofia medieval desenvolupada en l'occident cristià, sobretot durant els segles XI-XIV, coneguda també amb el nom d'Escolàstica. Encara que la filosofia bizantina, àrab i jueva que es desenvolupen durant més o menys la mateixa època poden ser també considerades filosofies medievals i fins a escolàstiques, en l'àmbit de la tradició occidental es reserva usualment el nom a la filosofia cristiana escrita en llatí, nascuda de les «escoles» palatines i catedralicias d'occident.