Accions

Pròtasi

De Wikisofia

En el teatre, el terme grec πρότασις (prótasis) designa la primera part del poema dramàtic o exposició. En gramàtica, designa la primera part del període en què queda pendent el sentit, que es completa o tanca en la segona part. D'aquesta manera, en una oració simple, designa la primera part del període que es completa per una segona part; en una oració composta, és l'oració subordinada completada per l'oració principal anomenada apódosis. En filosofia Aristòtil usa aquest terme en la lògica per a referir-se a la proposició que actua com premissa en un sil·logisme. En tant que la πρότασις significa el «situat prèviament», «col·locat davant», es tradueix per proposició.