Accions

Propietat, propietats

De Wikisofia


Característiques que pertanyen a tots els individus d'una mateixa espècie. Són també els determinants d'una cosa, és a dir, les qualitats que fan d'alguna cosa una cosa determinada. A aquests determinants la tradició escolàstica els anomenava predicables. D'entre aquests, la diferència específica i el propi són determinants necessaris de tots els membres d'una mateixa espècie.

Si les propietats que pertanyen a alguna cosa (sigui un gènere, una espècie o un individu) són exclusives, es diuen propietats característiques. Les propietats característiques són també característiques definitòries.