Accions

Predicables

De Wikisofia

(del llatí praedicabilia, que mereixen ser dits abans de res, de praedicere, dir primerament)

Nocions o termes que, en la lògica aristotèlica, indiquen les diverses maneres com alguna cosa pot afirmar-se d'alguna cosa. El predicat, per tant, s'afirma o nega del subjecte com espècie, com gènere, com diferència específica, com a propi o com accident. A diferència dels predicaments, són només maneres de pensar o atribuir (el predicat al subjecte), no maneres de ser (del subjecte).

Gènere és el que s'afirma essencialment de moltes espècies (per exemple, l'animalitat en l'home).

Espècie és el que s'afirma essencialment de molts individus numèricament diferents (per exemple, ser animal racional en l'home).

Diferència específica és el que s'afirma de molts individus de la mateixa espècie, distingint-los dels d'una altra espècie (per exemple, la racionalitat en l'home).

Propi és el que s'afirma necessàriament dels individus de la mateixa espècie, però de forma accidental (per exemple, la capacitat de riure en l'home).

Accident és el que s'afirma d'alguna cosa i podria no afirmar-se (per exemple, el fet de riure en l'home.).

Han de distingir-se dels predicaments o categories.

Veg. propietat, propietats.