Accions

Possibilitat

De Wikisofia

Una de les modalitats alètiques, o modalitats de la veritat, que inclou la veritat possible i la falsedat possible. Igual que la necessitat i la impossibilitat es pot considerar des de tres perspectives: lògica, empírica i tècnica (veg. citació). La possibilitat lògica és l'absència de contradicció: tot el que pot ser pensat és possible, encara que no al revés. La possibilitat lògica es descriu mitjançant enunciats contingents, que podran ser falsos o veritables, o veritats de fet. La impossibilitat, al seu torn, es defineix com el que és en si mateix contradictori. La possibilitat en sentit ontològic equival a contingència i s'oposa a real o a necessari. Els contingents són possibles, especialment els futurs contingents.

Per a Kant, és un concepte a priori, o una de les categories de la modalitat.

Vegeu enunciats contingentment vertaders.