Accions

Enunciat contingentment vertader

De Wikisofia


Enunciat la veritat del qual no depèn de la seva forma lògica, sinó del que afirma o nega. La seva veritat es decideix normalment per la teoria de la correspondència entre el que expressa l'enunciat i el fet a què es refereix

veg. exemple ↓

És contingentment vertader que «El sol surt cada dia», «El sol sortirà demà» o que «Els imants atreuen el ferro».

(Tot i que, en un sentit més estricte, en la mesura en què els conceptes de «dia» i de «demà» impliquen la rotació de la Terra i la translació d'aquesta al voltant del sol, llavors deixen de ser veritats contingents per a ser veritats per definició).