Accions

Ontofenomenologia

De Wikisofia

 (del grec ὄν, on, allò que és, φαινόμενoν, fainómenon, allò que apareix, i λόγος, logos, ciència; per tant, ciència del ser com a fenomen)

Fusió dels termes ontologia i fenomenologia, feta per Heidegger, en afirmar que la fenomenologia és el mètode adequat per a l'ontologia (veg. citació).