Accions

Recurs

Cita Heidegger 4

De Wikisofia

Ontologia i fenomenologia no són dues diferents disciplines pertanyents amb altres a la filosofia. Aquests dos noms caracteritzen a la filosofia mateixa pel seu objecte i pel seu mètode.

M. Heidegger, El ser y el tiempo, FCE, México 1974, p. 49.

Original en castellà

Ontología y fenomenología no son dos distintas disciplinas pertenecientes con otras a la filosofía. Estos dos nombres caracterizan a la filosofía misma por su objeto y por su método.