Accions

Objectivisme ètic

De Wikisofia

Tesi que defensa l'existència de valors ètics plenament objectius , ja que no es redueixen merament al sentiment de grat, interès ni desig, ni es redueixen tampoc a un mer procés psicològic de valoració, raó per la qual, l'estudi d'aquests valors és objecte de l'ontologia. D'aquesta manera, l'objectivisme ètic sosté que els esmentats valors són vàlids i objectius per a tots els individus i tots els temps, ja que no són ni subjectius, ni relatius ni convencionals. La concepció oposada és el subjectivisme ètic. Aquesta tesi ha estat defensada, entre d'altres, per Sòcrates i Plató al món antic i, de manera més recent, per aquells autors que, com G.I. Moore, M. Scheler i N. Hartmann, tendeixen a considerar els valors com a objectes ideals.

Vegeu axiologia, ètica i relativisme ètic.