Accions

Subjectivisme ètic

De Wikisofia


Teoria metaètica que sosté que no existeixen accions bones o dolentes per si mateixes, sinó que la bondat o la maldat de les accions que afirmem en els judicis morals depèn del que les persones creuen o senten com bo o dolent. El sistema ètic de Hume,basat en el sentiment d'aprovació o desaprovació moral del que resulta agradable o no, és en principi un exemple d'aquesta teoria. Hume modera, no obstant això, el subjectivisme apel·lant al desinterès, al sentiment de sintonia amb els altres i a la igualtat de la naturalesa humana.