Accions

Noesi

De Wikisofia

(en grec νόησις, comprensió i intel·lecció, en sentit actiu, per oposició a noémata, el concebut, o els conceptes en sentit passiu)

Terme que Husserl utilitza, en la seva anàlisi fenomenològic dels continguts de consciència, per a diferenciar un aspecte «noètic» d'un aspecte «noemàtic». El primer, noesi, s'aplica a tot fet o vivència de la consciència en si mateix, mentre que el segon, noema, es refereix al sentit o al contingut d'aquesta vivència, en el supòsit general que tota consciència, o tot contingut de consciència, és consciència de quelcom.

Veg. noemàtic.