Accions

Noemàtic

De Wikisofia

(del grec νόημα, noema, el concebut o pensat)

Sobretot en la fenomenologia, referent al contingut d'una vivència de la consciència o noema, per oposició al noètic, que es refereix al fet mateix de la consciència, o noesi. Parlar d'«el» imaginat és «noemàtic», mentre que referir-se al «fet» d'imaginar és «noètic».