Accions

Modus tollens

De Wikisofia

Expressió llatina que significa «manera que nega», i en la seva forma completa de modus tollendo tollens, manera «que nega negant», i que s'aplica a la regla d'inferència de lògica d'enunciats, que té el següent esquema:


5021.png
veg. exemple ↓
Si Déu no existís tot estaria permès
Però no és veritat que tot estigui permès
___________________________________________
Per tant, Déu existeix (Dostoyevsky)


l'esquema lògic del qual és

[math]¬p \rightarrow{q}[/math]

[math]¬q[/math]

__________________________________

[math]p[/math]

E5021-1.gif