Accions

Metaxy

De Wikisofia

(del grec μεταξύ, metaxy, entre, intermedi, tant en sentit espacial com a temporal)

Per a Plató, per exemple, l'opinió, és quelcom intermedi (μεταξύ) entre la ciència i la ignorància (veg. citació), o les idees -nombre són μεταξύ entre el sensible i l'intel·ligible. Aquesta noció també suposa un punt intermedi entre dos extrems, però en la cosmologia del neoplatonisme es van multiplicar les entitats intermèdies entre l'U i el món material, mentre que Plató solament havia situat al demiürg com a intermediari. (Vegeu: eons).