Accions

Eons

De Wikisofia

 Transcripció del terme grec αῖῖᾇνες (en llatí aeon). Segons els gnòstics i, especialment, segons Valentí, són uns éssers intermedis μεταξύ (metaxy) entre la divinitat, de la qual procedeixen per emanació, i el món material. Els eons formen un món espiritual jerarquitzat (trenta, segons Valentí), amb un poder diví que es va degradant a mesura que s'apropen a la matèria, que és considerada com el mal i que ha estat ordenada per un demiürg que no ha de confondre's amb Déu. Crist és un dels eons, el que ha proporcionat als homes la possibilitat de la gnosi i ha engendrat el punt de partida cap al final dels temps. El conjunt dels eons forma el Pleroma.

En sentit figurat, aquest terme designa també una edat o una època històrica.