Accions

Materialisme dialèctic

De Wikisofia

F. Engels

Pot significar genèricament la filosofia marxista en la seva variant de marxisme-leninisme, però pròpiament és una expressió que es deu a G.V. Plechanov, principalment, i a V.I. Lenin, amb la qual designen el nucli de la filosofia marxista en el seu triple aspecte dialèctic, lògic i epistemològic, tal com fonamentalment es troba desenvolupada en l'obra d'Engels. Amb el nom de «diamat», com a abreviatura, designa la doctrina oficial marxista de l'antiga URSS, sobretot durant l'època estalinista. El materialisme dialèctic part, en principi, dels mateixos supòsits de tot materialisme: només existeix matèria i moviment, o la matèria, els seus processos, els seus canvis i evolucions, l'explicació de les quals es troba mitjançant la dialèctica, en un sentit invertit respecte del que li va donar Hegel (vegeu el text). Aquesta filosofia materialista l'exposa Engels sobretot en la seva obra Dialèctica de la naturalesa (publicada en 1925; vegeu el text), on formula les tres lleis que regeixen en aquesta dialèctica: 1) la llei de la unió i la lluita de contraris: el principi de moviment i desenvolupament no resideix fora de les coses ni procedeix per descomptat d'un primer motor, sinó de les contradiccions de la naturalesa, que Engels interpreta com una refutació del principi de no contradicció (més endavant es va negar que aquest fos el sentit d'aquesta llei i es va parlar més aviat de tendències contràries en la naturalesa i en la societat); 2) la llei del pas de la quantitat a la qualitat: la llei de la transformació de la matèria universaliza per a tota la naturalesa que el canvi no consisteix en una mera agregació d'elements, sinó que, suposada una determinada quantitat d'aquests, es passa a una nova integració o a una transformació en un tot de tipus superior, a una qualitat, en un moment determinat que depèn de la naturalesa de cada fenomen material: així com l'augment de temperatura obliga a un canvi d'estat, és a dir, a una nova organització de la matèria, així també l'augment de complexitat en un sistema nerviós el converteix en un psiquisme d'ordre superior capaç, per exemple, de pensament i consciència. Finalment, 3) la llei de la negació de la negació: és el desenvolupament de la característica de la dialèctica hegeliana que millor explica la idea de progrés, perquè tota novetat sorgeix com a contradicció d'un primer estat, que al seu torn és negada o suprimida, raó per la qual hi ha una tornada a un estat semblant al primer, però en una condició més elevada; la planta és negació de la llavor, però un procés ulterior porta a la negació de la planta que es transforma de nou en multitud de llavors. Engels estableix que aquestes lleis són universals i es compleixen en la naturalesa, en la societat humana i en el pensament, mantenint la mateixa idea de Hegel que sosté que el pensament és dialèctic perquè ho és la naturalesa.