Accions

Llei eterna

De Wikisofia

Noció que procedeix d'Agustí d'Hipona, que cristianiza la idea estoica de la raó, o logos diví que governa el món, i que Tomàs d'Aquino defineix com «la raó de la divina saviesa en la mesura que dirigeix tots els actes i moviments» de totes les coses (veg. citació).

Vegeu termes relacionats.