Accions

Recurs

Tomàs Aquino

De Wikisofia

Així com la raó de la divina saviesa –en tant que totes les coses han estat creades per ella– té caràcter d'art, d'exemplar, d'idea, així aquesta mateixa raó de la saviesa divina, en la mesura que mou totes les coses cap al seu fi degut, té caràcter de llei. I, segons això, la llei eterna no és altra cosa que la raó de la divina saviesa en tant que dirigeix tots els actes i moviments.

Tomàs d'Aquino, Summa de teologia,II, c.93, a.1 (en C. Fernández, Els filòsofs medievals. Selecció de textos, 2 vols., BAC, Madrid 1979, vol. 2, p. 636).