Accions

Lògica inductiva

De Wikisofia

La que admet la inducció com un raonament amb valor de probabilitat, o la que justifica l'ús de la inferència inductiva i recorre a l'ús del concepte de probabilitat lògica o probabilitat inductiva per a explicar la mesura o el sentit de la força inductiva d'una inferència (veg. citació). Karl R. Popper és de l'opinió que una tal lògica és simplement impossible (vegeu el text).