Accions

Inducció completa

De Wikisofia

És un enunciat general resultant de l'observació de tots els casos particulars compresos per l'enunciat. «Tots els fills dels meus germans són homes». No suposa cap inferència o raonament, sinó que més aviat es tracta d'una descripció generalitzada.