Accions

Formulació d'hipòtesi

De Wikisofia


En la concepció inductivista de la ciència, es parteix del supòsit que cal començar reunint i ordenant experiències i observacions, que expressem mitjançant enunciats protocol·laris, el resultat dels quals generalitzem mitjançant hipòtesis. Per això, els passos inicials haurien de ser: observació de fets, anàlisis i classificació d'aquests, inducció a partir d'ells i control dels enunciats generals. Enfront d'aquest inductivisme, es manté que fins i tot per a l'observació i classificació de fets (significatius) és ja necessària la hipòtesi o la teoria: s'avancen hipòtesi per a iniciar una investigació, fins i tot en el moment inicial d'observació de fets. «Les hipòtesis i teories no es deriven dels fets, sinó que s'inventen per a donar-ne compte» (vegeu la citació). En principi, les hipòtesis han de ser pertinents (adequades per a explicar els fets), consistents (amb altres hipòtesis i altres resultats de la ciència) i comprovables (referibles a l'experiència).