Accions

Falsació

De Wikisofia

Procediment metodològic per a determinar si una teoria, una hipòtesi o un enunciat són falsos. Una teoria o una hipòtesi es considera falsada si resulta falsa una de les seves conseqüències. La regla lògica que segueix la falsació és la forma vàlida del modus tollens:

3163bx.png

O bé:

3163A.png