Accions

Falsa analogia

De Wikisofia

Fal·làcia que es comet quan es treuen conclusions de semblances irrellevants. En tot argument per analogia, ha de procurar-se que les propietats que es comparen siguin rellevants respecte de la conclusió que d'elles s'infereix. Segons Hume, l'argument pel designi es recolza en una fal·làcia de falsa analogia; les propietats que es comparen no són sempre rellevants.

Vegeu inducció.