Accions

Eudemonisme

De Wikisofia

(del grec εὺδαιμονια, eudaimonia, felicitat)

Teoria que sosté que el fi de l'acció humana és la felicitat, entesa aquesta com la millor vida que pot viure l'home; eudaimonia és, per aquesta raó, la «vida bona», i es refereix a la qualitat substancial de la vida, no a una simple característica o propietat d'aquesta. Originàriament, doctrina filosòfica grega que pot atribuir-se sobretot a Sòcrates, Plató i Aristòtil, encara que desenvolupada sistemàticament només per aquest últim, especialment en la seva obra Ètica a Nicòmac (veg. text), on l'oposa a la idea d'identificació amb el plaer (veg. hedonisme), la riquesa o l'honor, o qualsevol cosa que sigui en alguna mesura material. Per a Aristòtil la felicitat resideix, fonamentalment, en el coneixement (veg. text).