Accions

Característica

De Wikisofia

(del llatí characteristica, i del grec χαρακτήρ, marca, senyal) Terme que s'aplica a les propietats de les coses, o als seus trets distintius. Tradicionalment es distingeix entre característiques definitòries i accidentals o concomitants (Per exemple, és una característica essencial del «jaguar» ser un «mamífer félido», però és una característica accidental que sigui «sud-americà».) Les primeres anomenen el conjunt de condicions necessàries per a usar un terme, o un concepte, mentre que les segones s'apliquen a les propietats que pertanyen de fet a un objecte, però que podrien no pertànyer-li sense que la cosa deixés de ser el que és. Les primeres formen part de la definició (per designació); les segones, de la descripció. Aquesta distinció es correspon amb la diferenciació entre propietats essencials o necessàries i contingents o accidentals. La propietat essencial és pròpia d'una cosa en qualsevol món possible; l'accidental li és pròpia només en la present situació i de fet.