Accions

Essencialista

De Wikisofia

(de llatí essentia, essència)

S'aplica, en general, a teories, enunciats, creences o actituds que suposen d'alguna manera l'existència d'alguna cosa inalterable i permanent que pot considerar-se l'essència d'una cosa. En la filosofia medieval, s'aplica als sistemes filosòfics que donen primacia a l'essència enfront de l'existència, com és el cas de l'escotisme enfront del tomisme. En la filosofia de la ciència contemporània es parla d'essencialisme, en oposició, per exemple, a instrumentalisme.