Accions

Gnosi

De Wikisofia

(del grec γνῶσις, gnosi, coneixement)

L'ús més habitual d'aquest terme es relaciona amb els defensors del gnosticisme, per als quals designava un tipus de coneixement no discursiu, sinó intuïtiu i perfecte, al que solament podien accedir els iniciats i, mitjançant el qual, arribaven a comprendre els misteris de la divinitat.

Vegeu gnosticisme.