Accions

Enunciat legaliforme

De Wikisofia

També anomenat «nòmic», o «nomològic» o simplement «legal», és el que té forma lògica de llei. Un enunciat té forma lògica de llei quan:

1) és un enunciat universal o general i

2) és possible reescriure-'l com un condicional contrafàctic.

Aquesta segona exigència distingeix un enunciat legaliforme d'una simple generalització accidental. «L'or fon a 1060°» és un enunciat legaliforme, mentre que «tots els meus amics són artistes» és una mera generalització accidental, que, escrita en forma de condicional contrafàctic, no seria necessàriament veritable (veg. text de Carnap sobre enunciats contrafàctics). Si un enunciat legaliforme és veritable per a qualsevol situació o condició espaciotemporal, és una llei de la naturalesa o una llei científica.

Veg. Nomològic.