Accions

Nomologia

De Wikisofia

(del grec νόμος, nómos, llei, i λόγος, logos, tractat o raonament)

L'esquema lògic que posseeixen les explicacions científiques anomenades nomològic-deductives, segons el model de C.G. Hempel i P. Oppenheim

[math] \forall{x} (Fx \rightarrow{Gx})[/math]

[math]Fa[/math]

______________

[math]Ga[/math]

on les premisses estan constituïdes per una genuïna generalització que relaciona dues condicions o dos fenòmens (F i G), i l'efectiva presentació d'una d'aquestes condicions. La lògica del modus ponens permet la deducció de la segona de les condicions enllaçades per la llei o la generalització.