Accions

Generalització accidental

De Wikisofia

La simple generalització que és veritable per als casos que es tenen en compte, però que no ho és per a qualsevol cas o condició espaciotemporal. No és, doncs, un universal en sentit estricte (un universal irrestricto) pel que no pot donar base suficient per a escriure un condicional contrafàctic equivalent. «Tots els meus amics fan esport» és una generalització, anomenada «accidental», perquè «fer esport» no és un atribut permanent o inherent, sinó accidental a la definició d'«amic» i, per aquesta raó, no dóna suficient base per a dir: «Si un impedit físic fos amic meu, faria esport».