Accions

Recurs

Cita Popper sobre falsació

De Wikisofia

Anomeno «enunciat bàsic» o «proposició bàsica» a un enunciat que pot servir de premissa en una falsació empírica: breument dit, a l'enunciació d'un fet singular.

Karl R. Popper, La lógica de la investigación científica, Tecnos, Madrid 1977, p. 42.

Original en castellà

Llamo «enunciado básico» o «proposición básica» a un enunciado que puede servir de premisa en una falsación empírica: brevemente dicho, a la enunciación de un hecho singular.