Accions

Ens de raó

De Wikisofia

Expressió pròpia de la filosofia escolàstica que s'aplica a allò que existeix només en la ment, o en la raó, de qui ho pensa i en tant que és pensat; un «ens de raó» existeix només en l'enteniment i no en la realitat extramental.