Accions

Ennèades

De Wikisofia

Plotí

Nom amb el qual són conegudes les obres de Plotí editades i recopilades pel seu deixeble Porfiri. Es tracta d'una agrupació dels escrits de Plotí per ordre temàtic, no cronològic, en sis grups de nou tractats monogràfics cadascun. ja que el terme «nou» en grec és ennéa, van rebre el nom de les Ennèades.

La primera Ennèada està dedicada a la moral, i està precedida per una biografia de Plotí escrita per Porfiri, que continua sent la font principal del coneixement de la seva vida; les Ennèades segona i tercera estan dedicades a la cosmologia, a l'estudi del temps, de la naturalesa i el món sensible, així com a combatre als gnòstics; la quarta Ennèada estudia l'ànima; la cinquena, la Intel·ligència del Món i les idees, i la sisena, la més metafísica, estudia els gèneres de l'ens, l'ésser i el Bé-Un.

(veg. text: selecció de les Ennèades ).