Accions

Dicotomia

De Wikisofia

(del grec διχοτομία, dikhotomía, divisió en dues)

Manera simple de dividir o classificar conceptes que consisteix a dividir una classe d'ells en altres dues amb dominis excloents, que la seva summa abasta la totalitat de la classe anterior. En Plató, apareix com un dels seus mètodes de separació o diàiresi, dividint, per exemple, la classe A en les classes B i no-B (classe complemento), dividint la classe que queda a la dreta segons una nova divisió dicotòmica, i així successivament.

Vegeu exemple ↓

DICOTOMI.png

Les diferents subdivisions li permeten a Plató, un tant artificiosament, arribar a una definició d'un concepte que es construeix recollint aquells elements que no han quedat exclosos en la dicotomia, i que es considera que componen les característiques definitòries (veg. exemple). Aristòtil considera aquesta manera de classificar deficient i no apta, per exemple, per a les classificacions d'animals, atès que una classe i el seu complement no caracteritzen degudament els diversos elements d'una classificació (veg. text 1 i text 2 ).