Accions

Dialèctica, moments de la

De Wikisofia

Són les tres fases o etapes que travessa el procés o moviment de la dialèctica del sistema de Hegel. Es denominen, tradicionalment, tesi, antítesi i síntesi, que són termes que Hegel normalment no utilitza i són, més aviat, expressions emprades per Fichte. Hegel atribueix aquesta tríada de noms i conceptes a l'antic pensament grec i al pensament cristià primitiu. El primer és característic de l'enteniment, el segon és el moviment pròpiament dialèctic i el tercer és el propi de la raó. En les obres de Hegel apareixen més freqüentment altres noms: simplicitat, escissió i reconciliació; o immediatesa, alienació i unitat intervinguda.

Vegeu també Aufhebung.