Accions

Síntesi

De Wikisofia

 (del grec σύνθεσις, sýnthesis, composició, unió d'objectes)

Des del punt de vista etimològic, que coincideix substancialment amb el sentit habitual de la paraula, significa tant la unificació o conciliació de coses diverses, per exemple opinions, com el resultat final d'aquesta unificació. (L'ús en química d'aquesta paraula exemplifica el seu sentit etimològic: obtenció d'un compost a partir dels seus elements originaris. Epistemològicament, és l'operació mental, contrària a l'anàlisi, mitjançant la qual s'unifica el divers (3a Regla del Mètode de Descartes; veg. text). En l'estructura mateixa de l'enunciat o proposició, «S és P», es fa visible la síntesi en què consisteix el pensar mateix. No només se sintetitzen i encadenen subjectes a predicats, per a formar enunciats, sinó també enunciats per a formar raonaments. Kant ha expressat bé la relació entre «síntesi» i «pensament», en concebre el coneixement com un procés de síntesi o d'unificació del divers (veg. text). La mateixa unitat de l'experiència, és a dir, que l'experiència pugui tenir un sentit com a conjunt, està determinada per una síntesi a priori, a la qual anomena «unitat sintètica de l'apercepció» o unitat transcendental de l'autoconsciència (veg. text): el jo.

En la filosofia de Hegel, i abans en la de Fichte, «síntesi» és el tercer moment del moviment dialèctic, que unifica, superant-los, els oposats: la tesi i l'antítesi.