Accions

Deus sive natura

De Wikisofia

«Déu o la naturalesa» (veg. citació). Expressió de Baruch de Spinoza amb la qual manifesta la seva creença en una única substància, dotada de dos atributs, que són el pensament i l'extensió. Aquesta substància única és tant Déu com naturalesa, i pot concebre's en si mateixa com Naturalesa naturante, quan és principi que produeix, o com a Naturalesa naturada, quan és realitat produïda. L'expressió és, en principi, monista i panteista alhora.

3442.png