Accions

Recurs

Cita Spinoza 8

De Wikisofia

L'ésser etern i infinit al que anomenem Déu o Naturalesa obra en virtut de la mateixa necessitat per la qual existeix. [...] Així, doncs, la raó o causa per la qual Déu, o sigui, la naturalesa, obra, i la raó o causa per la qual existeix, són una sola i mateixa cosa.

Spinoza, Ética demostrada según el orden geométrico, Parte cuarta, Prefacio (Editora Nacional, Madrid 1980, p. 264-265).

Original en castellà

El ser eterno e infinito al que llamamos Dios o Naturaleza obra en virtud de la misma necesidad por la que existe. [...] Así, pues, la razón o causa por la que Dios, o sea, la naturaleza, obra, y la razón o causa por la cual existe, son una sola y misma cosa.