Accions

Contrastabilitat

De Wikisofia


(en anglès, testability) Característica que s'exigeix a una teoria o a una hipòtesi per a ser considerades científiques. Només si una teoria o una hipòtesi són contrastables, és a dir, només si poden comparar-se amb els fets o examinar-se a la llum dels fets –elles mateixes o bé conseqüències lògicament deduïdes d'elles–, direm que són científiques. La comparació amb els fets atorga a les hipòtesis o teories, confirmació o desconfirmació (refutació). La contrastabilitat pot ser directa, si el que es compara amb els fets són les mateixes teories o hipòtesis; mentre que és indirecta si el que es compara amb els fets són deduccions o prediccions d'hipòtesis i teories. Per a les filosofies de la ciència que es basen en el model deductiu, la contrastabilitat consisteix només en el fet que les hipòtesis i teories puguin ser negades, directament o indirecta, per enunciats que descriguin fets: en aquest cas, la contrastabilitat coincideix amb la falsabilitat. Aquesta és l'opinió, per exemple, de Karl R. Popper. Com a condició necessària que és, la contrastabilitat no basta per a considerar com a científica a una teoria o a una hipòtesi; es requereix, a més, que sigui consistent o compatible amb el conjunt de teories prèviament admeses.